Sidan uppdaterad 180413

Funktionärer och Styrelse

Ordförande

Sven Gadde

Vice Ordförande

Percy Carlsson

Kassör

Leif Eriksson

Sekreterare

Björn Andreason

Ledamot

Bo Karlsson

Ledamot

Thorbjörn Pettersson

Ledamot

Jan-Åke Svensson

Suppleant

Christer Nordh

Suppleant

Johnny Jansson

Revisorer

Christer Nygren

Göran Malmberg

Vakant

 

Suppleant

Valberedning

Peter Morfeldt

Tillsyningsman

Erling Wiberg

Sammanhållande

Stäng meny