Sidan uppdaterad 220710

Vem får fiska

 • Barn under 16 år
 • Alla med Fiskekort se Fiskekort 
 • Alla Fiskerättsinnehavare och inom familjen på samma adress (fiskerätten får ej överlåtas)

Var får jag fiska

Hur får jag fiska

 • Endast med handredskap (d.v.s spö fört för hand)
 • Trolling med högst 3 spön oavsett antal fiskare i båten
Fast redskapsfiske (tex nät burar) är förbehållet fiskerättsinnehavare 

När får jag fiska

 • Gösfiskeförbud råder mellan 230401 till 230620
 • Kräftfiske mellan 230804 och 231015, gäller  Fiskerättsinnehavare

Vad får jag fiska

 • Min.mått för Gös och Laxöring är 45 cm
 • Max.mått för Gös är 60 cm
 • Kräftfiske ingår inte i Fiskekort
 • Kräftor ska vara minst 10 cm 

Fiske med fasta redskap

Gäller Fiskrättsinnehavare

Fast redskapsfiske ska vara märkta med utkvitterade ”Märkbrickor” 

 • För nät gäller fiske i högst 2 dygn, därefter uppehåll i 7 dygn
   • Gösfiske maskstorlek 60 mm  
   • Övrigt fiske maskstorlek 45 mm, t.ex betesfisk 
 • Nät längre än 30 meter får inte sammansättas
 • Gäller de som kvitterat ut 10   brickor 
  • De som kvitterat ut 25 brickor kan sammansätta 3 nät.
 • Sammansättningen får inte ske över ”tomtgräns”  

Märkbrickor

Gäller Fiskrättsinnehavare

Endast fiskerättsinnehavare (baserat på lantmäteriets upprättade liggare för fiskerättsinnehavare) kan kvittera ut märkbrickor

 • Märkbrickor kan beställas av fiskerättsinnehavare  via e-post markbrickor@mockeln.net 
 • Märkning ska ske på redskapsboj/”flöte” ej på bur eller nät 

Olovligt fiske

 • Fiske till försäljning
 • Polisanmäls och fiskeredskap kan beslagtas
 • Isfiske med angeldon
Stäng meny