Sidan Uppdaterad 230118

Ordföranden har ordet

MFVOF Möckelns fiskevårdsförening bildades 1985. Första stämman hölls 11 april 1985. Möckeln är belägen i Östra Värmland mellan Karlskoga och Degerfors och är 18 kvadratkilometer och ett största djup på 25 meter

Hemsidan 

Hemsidan kommer att omarbetas under 2023 ! Har du synpunkter på innehåll, layout eller något annat hör av dig  via hemsida@mockeln.net  

Information

Fiskestämma torsdagen 23 mars kl 19.00 på Pärltuppen. MFVOF bjuder på en enkel måltid. Gäller fiskerättsinnehavare !

Två typer av legala fiskare nyttjar Möckeln för fiske nämligen de som  köpt fiskekort  dag eller årskort eller fiskerättsinnehavare. Fiskerättsinnehavare fiskar med handredskap i hela Möckeln på lika villkor som den som köpt fiskekort förutom inom det område där fiskerätten gäller, exempelvis skifteslag eller eget tomtområde där får tex burar och nät.

Båtiläggningsplats

Bofors/Grönfältsudden vid Brandstation

Degerfors camping vid Kvarnberg

Risvase

Vecka 11 2018 anordnade MFVOF tillsammans med Funkis summa sex risvasar på olika ställen i Möckeln. Detta gjordes för att förbättra framför allt abborrtillgången då just abborre gärna leker i dessa vasar,

Fisketillsyn

MFVOF har tillgång till en egen båt tillsammans med tillsynsmännens egna båtar för att kunna utföra en bra tillsyn i hela sjön, i första hand under gösfiskeförbudet.

Fiskedestination

Man kan ladda ner appen ”Fiskekartan” för att se vika regler som gäller i resp. sjö och var man kan köpa fiskekort. Genom att köpa  turistfiske-kortet kan man under 10 dagar fiska i 70 sjöar inom Karlskoga och Degerfors kommuner. Säljes genom resp turistbyrå i Karlskoga-Degerforsb 

Stäng meny