Sidan Uppdaterad 180314

Ordföranden har ordet

MFVOF Möckelns fiskevårdsförening bildades 1985. Första stämman hölls 11 april 1985. Möckeln är belägen i Östra Värmland mellan Karlskoga och Degerfors och är 18 kvadratkilometer och ett största djup på 25 meter 

Information

Fiskestämman 180322 på Pärltuppen

Gösförbud mellan 180401 och 180620 

Vi har ungefär 14000 besökare av vår hemsida/år. Mer än 50 % av besökarna kommer utanför Sverige  där ryska besök utgör den stora delen av besöken

Två typer av legala fiskare nyttjar Möckeln för fiske nämligen de som  köpt fiskekort  dag eller årskort eller fiskerättsinnehavare. Fiskerättsinnehavare fiskar med handredskap i hela Möckeln på lika villkor som den som köpt fiskekort förutom inom det område där fiskerätten gäller, exempelvis skifteslag eller eget tomtområde där får tex burar och nät..

Stäng meny