Sidan Uppdaterad 200317


Fiskestämma inställd
onsdag 25 mars på Pärltuppen

Ordföranden har ordet

MFVOF Möckelns fiskevårdsförening bildades 1985. Första stämman hölls 11 april 1985. Möckeln är belägen i Östra Värmland mellan Karlskoga och Degerfors och är 18 kvadratkilometer och ett största djup på 25 meter

Information

Två typer av legala fiskare nyttjar Möckeln för fiske nämligen de som  köpt fiskekort  dag eller årskort eller fiskerättsinnehavare. Fiskerättsinnehavare fiskar med handredskap i hela Möckeln på lika villkor som den som köpt fiskekort förutom inom det område där fiskerätten gäller, exempelvis skifteslag eller eget tomtområde där får tex burar och nät.

Båtiläggningsplats

Bofors/Grönfältsudden vid Brandstation

Degerfors camping vid Kvarnberg

Risvase

Vecka 11 2018 anordnade MFVOF tillsammans med Funkis summa sex risvasar på olika ställen i Möckeln. Detta gjordes för att förbättra framför allt abborrtillgången då just abborre gärna leker i dessa vasar,

Fisketillsyn

MFVOF har tillgång till en egen båt tillsammans med tillsynsmännens egna båtar för att kunna utföra en bra tillsyn i hela sjön, i första hand under gösfiskeförbudet.

Vattenvårdsförbund

Ombud från Degerfors kommun

. Ombud MFVOF Kent Gustavsson (S) ordinarie

. Johan Nordström (M) ersättare

Fiskedestination

Man kan ladda ner appen ”Fiskekartan” för att se vika regler som gäller i resp. sjö och var man kan köpa fiskekort. Genom att köpa  turistfiske-kortet kan man under 10 dagar fiska i 70 sjöar inom Karlskoga och Degerfors kommuner. Säljes genom resp turistbyrå i Karlskoga-Degerfors 

Stäng meny